MENU

Eye Glass Protector

• zaštita za naočale koja štiti naočale da se ne zaprljaju od boje

• omogućava da klijenti mogu za vrijeme bojenja cijelo vrijeme nositi naočale