MENU

Colorflower Color Chart

Praktična karta boja za liniju Colorflower Line.

Sadrži pričvršćene pramenove u 19 različitih nijansi.

Format

22 x 23