MENU

Board/Paddle set

• dašćice koje pomažu prilikom hair painting tehnika ili izrade pramenova

• 1 velika dašćica i 1 mala dašćica